Kompetencje

mgr inż. Paweł Kapica
Architekt Krajobrazu
tel. 506 951 806WYKSZTAŁCENIE:
tytuł: magister inżynier architekt krajobrazu
wyższe: Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: architektura krajobrazu,
tytuł: technik ogrodnik
średnie: Technikum Terenów Zieleni w Lublinie,
kierunek: urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni;

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych


POSIADANE UPRAWNIENIA:
Poświadczenie Bezpieczeństwa Nr 31/PS/Z/2004 upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą zastrzeżone.

Zaświadczenie Nr 30/2004 stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zaświadczenie Nr 6/2/2010/F o ukończeniu szkolenia w zakresie Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

© 2017 Ogrody Pawła Design by Majex